text1
text2
Ciutats.info+a Google+ Facebook Twitter Ciutats.info
Sobre l'editor: Joan Carles Obiol Reverter Psicòleg Tel. 676 798 810 C/Méndez Núñez, s/n (entre Av. Catalunya i C/Onze de Setembre). Apartat 188. 43530 Alcanar (Tarragona)

1 entrada publicada per Joan Carles Obiol

Abril 2014

Addiccions Tecnològiques?